Monday, October 30, 2017

บทเพลงพระราขนิพนธ์ Oh I Say เนื้อเพลง


ธ สถิตในดวงใจตราบนิจนิรันดร์

The Musical Compositions of His Majesty King Bhumibol Adulyadej of Thailand
บทเพลงพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ

บทเพลง : Oh I say

Oh I Say เป็นเพลงพระราชนิพนธ์อันดับที่ 21 ทรงพระราชนิพนธ์ใน พ.ศ. 2498 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ หม่อมราชวงศ์ เสนีย์ ปราโมช ประพันธ์คำร้องภาษาอังกฤษ แล้วพระราชทานให้นำออกบรรเลงในงานของสมาคมนักเรียนเก่าสหรัฐอเมริกาในพระบรมราชูปถัมภ์ ณ สโมสรสวนสราญรมย์ เมื่อวันเสาร์ที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2498 เพลงพระราชนิพนธ์นี้ไม่มีคำร้องภาษาไทยOh let me say,
Just to say, What I'll say,
Or do you say,Just to say,
What you'll say Oh let us say,
Just to say, What we'll say
Now What we'll say,
Just something to be gay,

To chase the trouble and the cares
Of the day away
let us all sing the song,
We want to be happy today

Happiness comes
only once in a life time,
We do not know whence we come,
Where we go, So here goes.

Now let me say, just to say,
What I'll say,And do you say,
Just to say, What we'll say.
let us all sing the song,
We want to be happy today

Happiness comes
only once in a life time,
We do not know whence we come,
Where we go, So here goes.

Now let me say, just to say,
What I'll say,And do you say,
Just to say, What we'll say.
let us all sing the song,
We want to be happy today....

let us all sing the song,
We want to be happy today....
let us all sing the song,
We want to be happy today....ข้อมูลและภาพ
wikipedia.org

Sunday, October 29, 2017

บทเพลงพระราชนิพนธ์ Near Dawn - ใกล้รุ่ง


ธ สถิตในดวงใจตราบนิจนิรันดร์

The Musical Compositions of His Majesty King Bhumibol Adulyadej of Thailand
บทเพลงพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ

บทเพลง : Near Dawn - ใกล้รุ่ง

เป็นเพลงพระราชนิพนธ์ลำดับที่ 4 ทรงพระราชนิพนธ์ใน พ.ศ. 2489 ขณะทรงเป็นสมเด็จพระอนุชาธิราช ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ศาสตราจารย์ ดร.ประเสริฐ ณ นคร ประพันธ์คำร้องภาษาไทย ส่วนคำร้องภาษาอังกฤษ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ท่านผู้หญิงนพคุณ ทองใหญ่ ณ อยุธยา ประพันธ์ พระราชทานให้วงดนตรีสุนทราภรณ์ นำออกบรรเลงครั้งแรก ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงกรมโฆษณาการ (ปัจจุบันคือกรมประชาสัมพันธ์) เมื่อเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2489


Near Dawn 
นักร้อง :จินตนา สุขสถิตย์

How calm the world all nature slumber still.
Grey is the sky. No breezes blow.
O'er roof and hill, the moon now low
Sends gentle light to guard below. 

Cocks waking call 'cross the fields: 
Grey shadows flee. Stars disappear. 
But, here I lie sleepless, dear. 
Bats flutter home. The dawn is near. 

Gold streaks the east. 
Its glow, the reefs reflect, 
Dark leaves turn green. 
And flow'rs with light, are deck'd.
Now birds and babes wake to play. 
The world expectant waits
To greet a bright, new day.

Dew fresh and cool. The town awakes from sleep! 
Its throb I hear: car, speeding, hum. 
Of love and hope the birds sing, dear

Come, rise don't mope. The dawn is near. ใกล้รุ่ง - บรรเลง


ได้ยินเสียงแว่วดังแผ่วมาแต่ไกลไกล....
ชุ่มชื่นฤทัยหวานใดจะปาน....
ฟังเสียงบรรเลงกับเพลงประสาน....
จากทิพย์วิมานประทานกล่อมใจ....

ใกล้ยามเมื่อแสงทองส่อง....
ฉันคอยมองจ้องฟ้าเรืองรำไร....
ลมโบกโบยมาหนาวใจ....
รอช้าเพียงไรตะวันจะมา....

เพลิดเพลินฤทัยฟังไก่ประสานเสียงกัน....
ดอกมะลิวัลย์อวลกลิ่นระคนมณฑา....
โอ้ ..ในยามนี้ ..เพลินหนักหนา ...
แสงทองนวลผ่องนภา...
แสนเพลินอุราสำราญ...

หมู่มวลวิหคบินผกมาแต่รังนอน....
เฝ้าเชยชิดช้อนลิ้มชมบัวบาน....
ยินเสียงบรรเลงดังเพลงขับขาน....

สอดคล้องกังวานซาบซ่านจับใจ....


ข้อมูลและภาพ
th.wikipedia.org
pinterest.com

Friday, October 27, 2017

H.M.Blues - Hungry Men's Blues - ชะตาชีวิต


ธ สถิตในดวงใจตราบนิจนิรันดร์

The Musical Compositions of His Majesty King Bhumibol Adulyadej of Thailand
บทเพลงพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ 


บทเพลง : Hungry Men's blues - ชะตาชีวิต
เป็นเพลงพระราชนิพนธ์ลำดับที่ ๕ ทรงพระราชนิพนธ์หลังจากเสด็จขึ้นครองราชย์สมบัติ และเสด็จพระราชดำเนินไปทรงศึกษาต่อที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าจักรพันธ์เพ็ญศิริ ทรงพระนิพนธ์คำร้องภาษาอังกฤษ
ในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชครบ ๒๐ พรรษา ในพ.ศ. ๒๔๙๐ ข้าราชการ นักเรียนและคนไทยในสวิตเซอร์แลนด์ ร่วมกันจัดงานเฉลิมฉลองติดต่อกันหลายวัน ในวันเสาร์ที่ ๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๔๙๐ มาตั้งวงเล่นดนตรีที่พระตำหนักวิลลาวัฒนา พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชทรงดนตรีด้วย 


ในงานมีการทายชื่อเพลงพระราชนิพนธ์ใหม่ H.M.Blues ว่า H.M. แปลว่าอะไร ผู้ที่จะทาย ต้องซื้อกระดาษสำหรับเขียนคำทายใบละครึ่งฟรังซ์ จุดประสงค์เพื่อระดมทุนสำหรับช่วยเหลือคนจน โดยวงดนตรีบรรเลงเพลงให้ผู้ร่วมงานเต้นรำโดยไม่หยุดพัก ระหว่างเลี้ยงอาหารว่างตอนดึก ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าจักรพันธ์เพ็ญศิริ ร้องเพลงพระราชนิพนธ์เพลงใหม่ H.M. Blues 

เนื้อเพลงมีใจความว่า "คนอื่น ๆ ที่ไม่ได้เล่นดนตรี ต่างก็อิ่มหนำสำราญกัน แต่พวกเราที่กำลังเล่นดนตรีต่างก็หิวโหย และไม่มีแรงจะเล่นต่อไปอีกแล้ว" ในงานไม่มีผู้ใดทายชื่อถูกเลยสักคนเดียว เพราะทุกคนต่างคิดว่า H.M. Blues ย่อมาจาก His Majesty 's Blues ซึ่งแปลว่าเพลงแนวบลูส์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว แต่แท้ที่จริงแล้ว H.M.Blues ย่อมาจาก Hungry Men's Blues แปลว่าเพลงบลูส์ของผู้ที่หิวโหย

Hungry Men's Blues


We've got the Hungry Men's Blues

You'll be hungry too, if you're in this band

Don't you think that our music is grand?

We've got the Hungry Men's Blues

You've eaten now all of you

We'd like to eat with you too,

That's why we've got the H.M. Blues

คำร้องภาษาไทย ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ศาสตราจารย์ ดร.ประเสริฐ ณ นคร เป็นผู้ประพันธ์ แต่เนื่องจากในเวลานั้นคำร้องภาษาอังกฤษ ไม่ได้พระราชทานลงมา และเพราะต้นฉบับอยู่ที่สวิตเซอร์แลนด์ ดร.ประเสริฐ จึงใส่คำร้องภาษาไทย ที่มีความหมายออกมาคนละแบบ
คำร้องภาษาฝรั่งเศส ทรงพระราชทานพระบรมราชานุญาต ให้น.ส.เปรมิกา สุจริตกุล ถ่ายทอดความหมายจากคำร้องภาษาไทยเป็นภาษาฝรั่งเศส เมื่อปีพ.ศ. ๒๕๕๒ โดยใช้ชื่อเพลงว่า Pauvre Destin ชะตาชีวิต


ชะตาชีวิต - บรรเลง

นกน้อยคล้อยบินมาเดียวดาย
...คิดคิดมิวายกังวลให้หม่นฤทัยหมอง
ขาดมวลมิตรไร้คนสนิทคู่เคียงครอง
หลงไหลหมายปองคนปรานี
...ขาดเรือนแหล่งพักพำนักนอน
ขาดญาติบิดรและน้องพี่
บาปกรรมคงมี จำทนระทม

...ท้องฟ้าสายัณห์ตะวันเลือน
...แสงลับนับวันจะเตือนให้ใจต้องขื่นขม
หากเย็นลงฟ้าคงยิ่งมืดยิ่งตรอมตรม
ชีวิตระทมเพราะรอมา
...จวบจันทร์แจ่มฟ้านภาผ่อง
เฝ้ามองให้เดือนชุบวิญญา
สักวันบุญมา ชะตาคงดี

นกน้อยคล้อยบินมาเดียวดาย
...คิดคิดมิวายกังวลให้หม่นฤทัยหมอง
ขาดมวลมิตรไร้คนสนิทคู่เคียงครอง
หลงไหลหมายปองคนปรานี
...ขาดเรือนแหล่งพักพำนักนอน
ขาดญาติบิดรและน้องพี่
บาปกรรมคงมี จำทนระทม

...ท้องฟ้าสายัณห์ตะวันเลือน
...แสงลับนับวันจะเตือนให้ใจต้องขื่นขม
หากเย็นลงฟ้าคงยิ่งมืดยิ่งตรอมตรม
ชีวิตระทมเพราะรอมา
...จวบจันทร์แจ่มฟ้านภาผ่อง
เฝ้ามองให้เดือนชุบวิญญา
สักวันบุญมา ชะตาคงดี


ข้อมูลและภาพ
dochord.com
th.wikipedia.org
pinterest.com


Monday, October 9, 2017

เนื้อเพลง Que Sera Sera - Lyrics - Doris Day"Que Sera Sera" เป็นคำมาจากภาษาฝรั่งเศส แปลว่า "อะไรจะเกิดก็ต้องเกิด" (Whatever will be, will be?)ร้องโดย Doris Day เป็นเพลงประกอบภาพยนตร์เรื่อง The Men who knew too much ของ อัลเฟรต ฮิตซืคัน แต่งโดย Jay Livingston and Ray Evans นำแสดงโดย Doris Day และ James Stewar  เพลงนี้บรรยายถึงการมีชีวิตในวัยเด็ก ว่าโตขึ้นมาเราจะเป็นอะไร ในอนาคตข้างหน้า จนกระทั่งเติบโตมีคนรัก มีครอบครัวและมีลูก เพลงนี้ได้รับรางวัลออสการ์ สาขาเพลงนำยอดเยี่ยมในปี ค.ศ.1961 อีกด้วย ซึ่งเป็นเพลง top hit ครองใจทุก ๆ คน 

เนื้อเพลง  : Que Sera Sera (Whatever will I be, will be)
นักร้อง  :  Doris Day
  

.. When I was just ...a little girl
I asked my mother "What will I be?"

Will I be pretty, will I be rich?
Here's what ....she said to me......

..Que sera sera,
whatever will be will be....
The future's not ours to see....
Que sera sera,  "what will be, will be?"

..When I grew up and fell in love...
I asked my sweetheart  "What lies ahead?"

"Will we have rainbows ...day after day?"
Here's what my sweetheart said........

..Que sera sera,
whatever will be will be 
The future's not ours to see
Que sera sera, "what will be, will be?"


..Now I have children ...of my own
They ask their mother "What will I be"?

"Will I be handsome, will I be rich?"
I tell them tenderly.....

.."Que sera sera,
whatever will be will be
The future's not ours to see
Que sera sera, "what will be, will be?"
Que sera sera.......

You might also like

Saturday, October 7, 2017

เนื้อเพลง The Young Ones - Lyrics - Cliff Richard"The Young Ones" ร้องโดย Cliff Richard and the Shadows เป็นเพลงที่แต่งโดย Sid Tepper และ Roy C. Bennett เพลงนี้ เป็นเพลงในภาพยนต์เรื่อง The Young Ones ซึ่งฉายในปี 1961 ด้วย
ด้วยยอดขายมากกว่า 500,000 แผ่น ซึ่งจำหน่ายในเดือนมกราคม ปี ค.ศ.1962 โดย บริษัท Columbia Record(EMI)  ขึ้นชาร์ตอันดับ 1 ของ UK Singles Chart นานกว่า 6 สัปดาห์ และอยู่ในการจัดอันดับนานถึง 20 สัปดาห์ และมียอดขาย 1.06 ล้านแผ่น ใน UK (สหราชอาณาจักร) และ มียอดจำหน่ายทั่วโลก 2.6 ล้านแผ่น

เนื้อเพลง : The Young Ones
นักร้อง  :  Cliff Richard
อัลบั้ม  :  The Young Ones


The young ones
Darling, we're the young ones
And the young ones
Shouldn't be afraid

To live, love
While the flame is strong
For we may not be
The young ones very long

Tomorrow
Why wait until tomorrow
'Coz tomorrow
Sometimes never comes

So love... me
There's a song to be sung
And the best time
Is to sing it while we're young

Once in every lifetime
Comes a love like this
Oh! I need you,
You need me
Oh, my darling, can't you see

That young dreams
Should be dreams together
And young hearts
Shouldn't be afraid

And some day
When the years have flown
Darling, then we'll teach
The young one of our own (Solo...)

Once in every lifetime
Comes a love like this
Oh! I need you,
You need me
Oh, my darling, can't you see

That young dreams
Should be dreams together
And young hearts
Shouldn't be afraid

And some day
When the years have flown
Darling, then we'll teach
The young one of our own.

 อัลบั้ม : The Young Ones

1. Friday Night 
2. Got a Funny Feeling
3. Peace Pipe 
4. Nothing's Impossible
5. The Young Ones
6. All for One
7. Lessons in Love
8. No One for Me But Nicky 
9. What D'You Know, We've Got A Show & Vaudeville Routine (Medley)
10. When the Girl in Your Arms Is the Girl in Your Heart
11. Mambo: Just Dance / Mood Mambo 
12. The Savage 
13. We Say Yeah

ข้อมูลและภาพ
wikipedia.org
You might also likeเนื้อเพลง A Lover's Concerto -Lyrics - The Toys
"A Lover's Concerto" เป็นเพลง pop ที่แต่งโดยนักแต่งเพลงชาวอเมริกัน Sandy Linzer และ Denny Randell และได้รับการบันทึกเสียงในปี 1965 โดย The Toys 
เป็นเพลง Hot hit ในสหรัฐอเมริกา (USA)และอังกฤษ (UK.) (รวมทั้งในประเทศอื่นๆ) ในช่วงปี ค.ศ.1965 ขึ้นชาร์ต Billboard Hot 100 ของสหรัฐฯ เป็นอันดับ 2 และในแคนาดา ขึ้นชาร์ท RPM National Single Chart และติด 1 ใน 5  UK Singles Chart อีกด้วย "A Lover's Concerto" ขายได้มากกว่า 2 ล้านชุดและได้รับ รางวัล Gold Record จาก RIAA ด้วย

เนื้อเพลง : A Lover's Concerto
นักร้อง  : the Toys
อัลบั้ม  : The Toys Sing "A Lover's Concerto" and "Attack!"

How gentle is the rain......
that falls softly on the meadow......
Birds... high up on the trees.....
serenade the clouds .....
with their melodies.....

Oh!!!
See ...there beyond the hill.....
the bright colors of the rainbow.....
Some... magic from above....
Made this day for us, just to fall in love....

Now.... I belong to you....
from this day until forever....
Just ... love me tenderly....
and I'll give to you....
every part of me....

Oh!!!
Don't ever make me cry,
through long lonely nights without us....
Be ... always true to me....
keep this day in your ... heart eternally.....

Hoo ......Hoo .....Hoo.... Hoo.....

Some....day we shall return....
to this... place upon the meadow ....
We'll walk out in the rain....
here the birds above....singing once again.......

Oh!!!
You'll hold me in your arms......
and say once again...you'll love me.....
And that your love is true......
everything will be.... just as wonderful.......

You hold me in your arms......
and say once again.... you love me........
And that your love is true......
everything will be.... just as wonderful.....

อัลบั้ม : The Toys Sing "A Lover's Concerto" and "Attack!"


Side 1
1. Can't Get Enough of You Baby
2. Deserted
3. See How They Run
4. Hallelujah
5. I Got a Man
6. A Lover's Concerto (JS Bach or Petzold, Linzer, Randell)

Side 2
1. What's Wrong With Me Baby
2. Yesterday" (Paul McCartney, John Lennon)
3. Baby's Gone
4. This Night
5. Back Street
6. Attack

ข้อมูลและภาพ
wikipedia.org
chartarchive.org


You might also like


Thursday, October 5, 2017

เนื้อเพลง Let Me Be There - Lyrics - Olivia Newton-John


เนื้อเพลง :  Let Me Be There - Lyrics
นักร้อง    : Olivia  Newton-John
อัลบั้ม     :  Let me be there

Wherever you go.......
Wherever you may wander... in your life
Surely you know....
I always wanna be there......

Holding you hand.....
And standing by to catch you... when you fall
Seeing you through.....
In everything you do....

Let me be there in your morning....
Let me be there in you night....
Let me change whatever's wrong.... and make it right

Let me take you through.... that wonderland
That only two can share....
All I ask you is ....let me be there

Watching you grow....
And going through the changes.... in your life
That's how I know....
I always wanna be there.....

Whenever you feel .....
you need a friend to lean on, here I am...
Whenever you call, 
you know I'll be there.....

Let me be there in your morning....
Let me be there in you night....
Let me change whatever's wrong ....and make it right

Let me take you through.... that wonderland
That only two can share....
All I ask you is.... let me be there....

History : โอลิเวีย นิวตัน-จอห์น (Olivia Newton-John) ออกอัลบั้ม "Let Me Be There" ในปี ค.ศ.1973 เพลงนี้แต่งโดย John Rostill ผลิตโดย John Farrar 
เพลงนี้อยู่ใน อัลบั้ม Olivia's 1973 ซึ่งติดอันดับ top10 ของ U.S. และได้รับรางวัล Grammy Award สาขานักร้องนำหญิงยอดเยี่ยมแห่งปี 
เธอยังได้ร่วมแสดงในภาพยนตร์เรื่อง Grease ร่วมกับจอห์น ทราโวลต้า ในปี ค.ศ. 1978 ซึ่งเป็นภาพยนตร์เพลงที่ประสบความสำเร็จเป็นอย่างมาก
โอลิเวีย นิวตัน-จอห์น ได้มาแสดงคอนเสิร์ตในประเทศไทยเป็นครั้งแรกในวันศุกร์ที่ 23 มีนาคม ค.ศ. 2012 ที่ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา ในชื่อ Summer Night With Olivia Newton-John Live In Bangkok

You might also like